Za jakých podmínek se vyrábí Vaše produkty?

Tell me

Výhodná a zároveň férová móda pro nás nepředstavuje žádný protiklad, ale požadavek a motivaci.

Chceme, aby každý produkt, který u nás koupíte byl vyrobený za spravedlivých pracovních podmínek. Na nás samotné a naše dodavatele si proto klademe vysoké nároky. Dodržování mezinárodních standardů je pro nás samozřejmostí. Jsou součástí takzvaného Code of Conduct (Kodex chování) společnosti Otto Group, ke které bonprix patří. Tento kodex je mimo jiné v souznění s konvencemi organizace International Labour Organization a Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Naším sociálním programem kontrolujeme dodržování Kodexu chování a zasazujeme se o zlepšení pracovních podmínek.

Tell Me More…

Klikněte na otázky, abyste se dozvěděli více o pracovních podmínkách na místě, aktivitách zaměstnanců a společenském angažmá.

Můžete pracovní podmínky i zlepšit?Dodavatelé

Můžete pracovní podmínky i zlepšit?

Angažují se i Vaši zaměstnanci v oblasti ochrany životního prostředí?Zaměstnanci

Angažují se i Vaši zaměstnanci v oblasti ochrany životního prostředí?

Angažujete se v prevenci rakoviny prsu. Proč právě to?Společnost

Angažujete se v prevenci rakoviny prsu. Proč právě to?