Dodavatelé

Můžete pracovní podmínky i zlepšit?

Ano, to děláme.

O dodržování Kodexu chování a neustálé zlepšování pracovních podmínek se stará náš sociální program. Konkrétně to znamená vytvořit bezpečná a nezávadná pracovní místa ve fabrikách našich dodavatelů, upravit pracovní doby, nabídnout adekvátní finanční ohodnocení, garantovat svobodu shromažďování, organizace a sazeb a vyloučit dětské a nucené práce. Kvůli tomu se pravidelně provádějí v našich dodavatelských závodech kontroly (takzvané audity). Na základě získaných poznatků pak můžeme zavést nutná zlepšení. Navíc nabízíme školení a workshopy. I ty přispívají k tomu, aby se pracovní podmínky stále zlepšovaly.

Teprve až když před námi leží důkazy minimálních sociálních standardů, smějí pro nás dodavatelé produkovat. V celokoncernové datové bance můžeme transparentně sledovat aktuální status a potřebu jednání včas identifikovat.

V rámci trvale udržitelného partnerství dáváme důraz na další rozvoj dodavatelů a investujeme do obsáhlých kvalifikačních programů. Otto Group přitom přebírá náklady za desetiměsíční program, který má pomoci fabrikám a zaměstnancům pochopit požadavky a přebrat zodpovědnost za implementování.

Dlouhodobé, strategické partnerství s našimi dodavateli je pro nás důležité, protože jen společně můžeme něčeho dosáhnout. Do začátku roku 2017 se kvalifikačního programu zúčastnilo cca 240 našich továren.

Klikněte sem a dozvíte se více.

Jak kontrolujete pracovní podmínky u svých dodavatelů?

Abychom zaručili sociální standardy na vysoké úrovni u všech našich dodavatelů, orientujeme se na přijaté standardy.

Skupina Otto Group, jejíž součástí i bonprix, je například zakládajícím členem BSCI, ke které po celém světě patří více než 1 500 podniků. Kromě toho uznáváme normy podle mezinárodního standardu SA8000. Kromě toho jsme v Otto Group vyvinuli svůj vlastní standard, který může být používán po celém světě.

Klikněte sem, abyste se dozvěděli více o iniciativách, na kterých se podílíme.

Táhnete všichni za jeden provaz?

Ano, máme takový svůj vlastní kompas, kterým se všichni, kteří s námi chtějí spolupracovat, musí řídit.

Pokud jde o spolupráci s našimi dodavateli a partnery, orientujeme se podle pevně daných principů. Kdo by chtěl pro nás nebo s námi pracovat, musí nabrat stejný směr jako my. Náš takzvaný Code of Conduct (Kodex chování) se zakládá mimo jiné na základních principech konvence Mezinárodní organizace práce. Dodržování lidských práv je směrodatné pro všechny.

Pro své zaměstnance a zaměstnankyně chceme bezpečná a nijak nezávadná místa, řádnou pracovní dobu, vyplácení přiměřené finanční odměny, právo na svobodné shromažďování, ochranu životního prostředí a potírání korupce. Touto cestou můžeme jít jen všichni společně.

Stáhněte si pro více informací náš Kodex chování