Strategie

Jak děláte Vaše podnikání udržitelnější?

Nehledě na otázku: Jako součást světa, jehož přírodní zdroje využíváme, abychom byli úspěšní, je naší zodpovědností ho chránit, a to ve velkém i v malém.

Naším požadavkem je, abychom se stále zlepšovali a postupně pokračovali v tom, co se nám už podařilo vytvořit. To odráží i naše strategie, které se řídí přístupem meet & exceed. Meet & exceed popisuje souhrnu dneška a zítřka: kde jsme dnes a kde můžeme být zítra? Které cíle sledujeme dnes a které budou logicky následovat? Anebo ještě konkrétněji. Ve kterých procesech se skrývá potenciální nebo dokonce zcela zřejmé riziko pro člověka a jeho životní prostředí a za které nitky máme tahat, abychom tato rizika snížili?

Abychom to systematicky zjistili, využili jsme k tomu impACT-proces skupiny Otto Group: Identifikovali a upřednostnili jsme témata, vyvinuli prostředky a zrealizovali první vlastní udržitelné strategie. Na stávající cíle Otto Group se i nadále soustředíme, ovšem rozšiřujeme svůj rozsah a doplňujeme nové ambiciózní cíle.

To je pro nás důležité: abychom průběžně reflektovali naše nároky, pokroky a činy, a tak identifikovali a snižovali rizika, ale také adaptovali strategie tam, kde si to žádají relevantní změny.

Na mnoha místech jsme už docílili změn a v návaznosti na tom bychom chtěli nadále rozvíjet aspekty udržitelnosti. Proto jsme si stanovili tři oblasti zájmu: produkty, procesy a partnerství.

Během dosahování těchto cílů komunikujeme transparentně a jednoduše. Proto můžeme každou z Vašich otázek k udržitelnosti, která se týká našeho podnikání, zodpovědět jasným „How we make...“. How we make popisuje, jak v bonprix utváříme naše produkty, procesy a partnerství udržitelnější.

Protože jak se dnes rozhodneme, ovlivní, jak zítra budeme žít.

Proklikejte se těmito stránkami a zjistěte, jak u bonprix děláme naše podnikání udržitelnějším.

Konkrétně chceme v budoucnu vyrábět kromě bavlněného sortimentu více udržitelného oblečení a také etablovat ekologické standardy pro obuv. Díky našemu managementu zacházení s chemikáliemi už teď podporujeme naše dodavatele školeními například v oblasti používání a odstraňování chemikálií. Ta bychom chtěli dále rozvíjet.

Produkty: Naše cíle

- Ze 100 % používáme bavlnu z udržitelného zemědělství 

- Náš dřevěný nábytek je ze 100 % certifikovaný FSC

- Dodatečně zvyšujeme podíl dalších udržitelných materiálů v našem sortimentu.

- Pracujeme na minimalizaci pochybných substancí při výrobě textilu 

- Vyvíjíme přenosný ekologický standard pro výrobu obuvi 

Chceme, aby byly naše postupy udržitelnější. O to se budeme snažit tak dlouho, dokud z naší pobočky v Hamburku nevytvoříme krok za krokem „Sustainable Campus“ a zásilky našich produktů nebudou optimalizované tak, aby do budoucna potřebovali méně přírodních zdrojů. Zároveň jsme si předsevzali, že zasáhneme přímo do zásobovacího řetězce, abychom šetřili vodu. Jedno z toho startuje právě teď: barvení bez použití vody s naším novým Joint Venture CleanDye.

Procesy: Naše cíle

- Ve srovnání s rokem 2006 snížíme emise CO2 o 50 %.

- V rámci našeho zásobovacího řetězce zrealizujeme minimálně tři projekty zaměřené na vodu.

- Z naší hamburské centrály vytvoříme Sustainable Campus 

- Naše zákaznické procesy včetně zasílání uděláme udržitelnější.

Neseme zodpovědnost za způsob, jakým naše produkty vznikají. Klademe na naše partnery a dodavatele vysoké nároky během produkce. Pozornost zaměřujeme už na výrobu surové látky, například bavlny, až po stříhání a navrhování kolekce. To je náš celkový přístup, který zahrnuje veškeré sociální, ekologické a ekonomické aspekty. Jen společně s partnery můžeme nahlédnout do zásobovacího řetězce a identifikovat, kde jsou rizika. Jen společně je můžeme minimalizovat. Partnerství představuje základní kámen úspěchu!

Partnerství: Naše cíle

- Společně s naším dodavatelem ukážeme, jak vypadá ukázková udržitelná produkce, která zahrnuje ekologické, sociální a ekonomické aspekty.

- S našimi pěti nejdůležitějšími dodavateli zajistíme transparentnost v přední, relevantní části řetězce, abychom tak minimalizovali rizika pro člověka a jeho životní prostředí.

- Vyvineme proces, jímž odkryjeme relevantní části zásobovacího řetězce.