Členství

Podílíte se nějak na fungování Textilního spolku?

Ano, podílíme.

Už od roku 2015 je skupina Otto Group součástí Textilního spolku, který zformovala německá vláda. Vedle obchodování, nevládní organizace a politiky je cílem spolku také nepřetržité zaznamenávání, hodnocení a zlepšování ekologických a sociálních standardů v rámci celého řetězce. Chápeme, že některé změny lze provést jen společnými silami. Hlavní myšlenkou spolku bylo od samotného počátku podporovat a aktivně se účastnit rozvoje a proměny cílů a aktivit. Nedávno představila společnost Otto Group plány na rok 2017 – soubor prostředků, s jejichž pomocí by se měly během jednoho roku zlepšit podmínky a postupy během produkce.

Na kterých dalších iniciativách se podílíte?

Vedle Textilního spolku se angažujeme například v Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Cílem BSCI je permanentní zlepšování pracovních podmínek našich dodavatelů. Na založení této iniciativy se roku 2004 podílela i skupina Otto Group. Od té doby se stalo součástí BSCI více než 1 500 firem po celém světě. Všechny mají jeden cíl: zlepšit sociální standardy v celosvětovém výrobním řetězci. Konkrétně to znamená vytvořit bezpečná a nijak nezávadná pracovní místa, upravit pracovní doby, nabídnout adekvátní finanční ohodnocení, garantovat svobodu shromažďování, organizace a sazeb a vyloučit dětské a nucené práce. Kvůli tomu ve všech našich dodavatelských závodech fungují nezávislé kontroly (takzvané audity).

Roku 2013 podepsala skupina Otto Group společně s dalšími mezinárodními organizacemi Dohodu o požární ochraně a ochraně budov v Bangladéši (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh), aby lidé, kteří pro nás pracují, měli jisté pracovní místo. Koncem června 2017 podepsala Otto Group nový Accord 2.0, a tak i nadále zodpovídá  za své zaměstnankyně a zaměstnance, kteří pracují v továrnách v Bangladéši.

Jako součást Otto Group jsme roku 2014 přistoupili  do programu Fur Free Retailer mezinárodní organizace na ochranu zvířat VIER PFOTEN.