Ochrana životního prostředí

Jak moc si dáváte pozor na spotřebu vody?

Víme, jak je voda vzácná, a proto jsme se rozhodli zacházet s tímto přírodním zdrojem co možná nejšetrněji. 

Aktuálně ušetříme nejvíce vody používáním africké bavlny, jelikož jen tady lze zavlažovat deštěm. To ušetří přibližně 2 100 litrů vody na kilogram bavlny. Kromě toho chceme do budoucna realizovat tři další rozhodující projekty zaměřené na vodu.

Jeden z těchto projektů momentálně vzniká. Společně s našimi partnery jsme ve Vietnamu založili společnost CleanDye, kde bude používána revoluční metoda barvení: produkty se budou barvit pomocí CO2 namísto vody. Tak s každým tričkem ušetříme přibližně 25 litrů vody, přičemž 95 % použitého CO2 bude také ještě využito. Kromě toho se můžeme používání chemických průmyslových látek zcela vzdát. To už je třetí dobrá zpráva pro naše životní prostředí.

Pro nás je revoluční nejen tato technologie, ale i skutečnost, že vůbec poprvé investujeme přímo do zásobovacího řetězce. Jako akcionáři nově vybudované továrny si můžeme své nároky a standardy přímo nárokovat a vlastním tempem dále rozvíjet.

Můžete přispět k omezení následků klimatických změn?

Nemůžeme, my musíme. Klimatická změna patří k největším výzvám naší doby. Příčin je mnoho. Týká se to celé Země. 

Proto výroba a transport našeho zboží, provoz našich sídel a budov a využívání přírodních zdrojů vyžaduje aktivní zapojení se s cílem čelit klimatickým změnám. Částečný úspěch: Od roku 2006 do roku 2017 jsme emise CO2 u sídel a dopravy redukovali o 42 %.

Jak se ke mně dostanou Vaše produkty co možná nejvíce šetrně a efektivně?

Každý rok odešleme po celé Evropě přibližně 30,5 milionu zásilek - pro nás je to o důvod víc, abychom kontrolovali i balicí procesy a materiály a sledovali v této oblasti trvalejší řešení. To je naším dalším úkolem. Zásilkové kartony jsou vyrobeny z certifikovaného FSC® materiálu a momentálně zjišťujeme možnost používání recyklovatelných zásilkových papírů.

Balíky ovšem k našim zákazníkům nedovážíme my sami, v tom úzce spolupracujeme s našimi partnery. V Německu je naším nejdůležitějším partnerem firma Hermes, dceřiná společnost Otto Group. Hermes je součástí iniciativy „WE DO“. Díky tomu mohla společnost snížit transportní emise CO2 od roku 2006 o přibližně 30 procent díky efektivnějším vozům, optimalizaci tras pomocí GPS technologií, solárními panely k výrobě elektrického proudu a mnoho dalšího. Díky spolupráci s Mercedes Benz Vans by se mělo do roku 2020 nasadit k transportu balíků 1 500 elektromobilů, což je dalším milníkem firmy Hermes ve snaze o udržitelnost.

Jak se ale dostane zboží na sklad?

S logistikou šetrnou vůči životnímu prostředí se ale musí začít už dříve, a to při transportu zboží ze země původu do našich skladů. Během tohoto procesu vznikají emise CO2, které patří mezi hlavní příčiny klimatických změn. V závislosti na typu dopravního prostředku, ať už jde o letadlo, nákladní automobil, vlak nebo loď, je množství vyprodukovaných emisí vyšší nebo nižší. Naším cílem je emise postupně snižovat. Díky změně typu dopravy, především pak z letadel na vlaky a lodě, jsme ušetřili v posledních letech velkou část emisí CO2. Aktuálně už je jen 16 % našeho zboží transportováno letadlem.

Redukce CO2 díkyzměně dopravy

Jak mohou Vaši dodavatelé snížit produkci CO2?

Například pomocí CPI2 (Carbon Performance Improvement Initiative). CPI2 je oborová iniciativa firem s cílem šetřit energie i u dodavatelů, a tím chránit klima. Iniciativu zformovala roku 2012 skupina Otto Group, která za pomoci online programu dává k dispozici své know-how, kterým podporuje továrny při lepším využívání energií, vody a chemikálií a nabízí jim cílená doporučení a konkrétní rady. Více než 1 500 továren ze 37 zemí všech členů iniciativy mezitím využívá CPI2 a profituje z praktického sdílení znalostí. Jen v roce 2016 se 63 textilních továren pracujících pro bonprix řídilo těmito doporučeními. Tento online nástroj se dále rozvíjí.

Jak zaručíte zodpovědné používání chemikálií?

Při některých krocích během výroby textilií je použití chemikálií nezbytné například k barvení, čistění nebo potisku. Pro nás je důležité, aby použití těchto látek nemělo žádný negativní dopad na člověka ani jeho životní prostředí.

Proto už několik let spolupracujeme s dodavateli na tom, aby se etabloval management chemikálií prosazující alternativy, které tyto negativní dopady postupně zredukují. Přitom spoléháme na svépomoc. To zahrnuje sebehodnocení (například skrz modul Chemikálie programu CIP2) a komplexní školení v oblasti správného a bezpečného zacházení s chemikáliemi, zodpovědné likvidace použitých látek a hlavně v redukování používání chemikálií. U výsledného produktu kontrolujeme, zdali splňuje všechny požadavky.

Skrze skupinu Otto Group jsme členy Textilního spolku, a tak spolupracujeme s ostatními členy na tom, aby se škodlivé chemikálie ze zásobovacího řetězce odstranily nebo na technicky možné úrovni redukovaly. Tyto látky jsou uvedené v seznamu Manufacturing Restricted Substances List (MRSL).

Na základě komplexnosti našeho zásobovacího řetězce je to výzva, kterou není možné splnit ze dne na noc.