Compliance notice

Informace o systému ochrany osob oznamujících porušení zákona

Implementací právních požadavků vyplývajících z ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob oznamujících porušení unijního práva Bonprix společnost s ručením omezeným uvádí odkaz na vyhrazenou platformu, která umožňuje podávání a vyřizování oznámení o porušení zákona. Možnost používání platformy se vztahuje na zaměstnance, spolupracovníky, obchodní partnery a další osoby, které se nachází v jakémkoli právním vztahu se společností Bonprix Společnost s ručením omezeným Během využívání platformy je ohlašující osoba postupně informována o podrobných podmínkách podání oznámení, včetně případného anonymního postupu při jeho podání, o způsobu a datu předložení potvrzení o přijetí oznámení, o způsobu vyřízení oznámení a o formě a datu poskytnutí nebo zpřístupnění zpětné vazby oznamující osobě o výsledku provedeného šetření. Poskytovaná platforma je nástrojem jednotně implementovaným ve všech subjektech Kapitálové skupiny Otto, jejíž součástí je i Bonprix společnost s ručením omezeným, což má garantovat koherentní a konzistentní politiku v oblasti právní ochrany osob oznamujících porušení zákona ve všech subjektech tvořících Skupinu a ve všech zemích, ve kterých působí subjekty patřící do Kapitálové skupiny Otto.

Bonprix Společnost s ručením omezeným Vás vyzývá k používání platformy a zároveň upozorňuje, že porušení zákona, o kterém mohou být prostřednictvím poskytnutého nástroje poskytovány informace, zahrnují například podezření z úplatkářství, podvodu, zpronevěry, krádeže, porušení konkurence nebo antimonopolních předpisů, praní špinavých peněz, porušování předpisů o ochraně údajů, vyzrazení firemních nebo obchodního tajemství, porušování lidských práv, sociálních a zaměstnaneckých standardů, porušování dalších platných zákonů, kodexů nebo etických standardů.

SpeakUp!

Chcete-li odeslat zprávu, klikněte sem:

Podat hlášení