Politika soukromí společnosti bonprix, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, se sídlem v Lodži (93-232), ul. Lodowa 101, Polsko, zapsané v Podnikatelském rejstříku vedeném u Oblastního soudu pro Lodž-Město v Lodži, XX. Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000114651

Ochrana osobních údajů je otázkou důvěry a Vaše důvěra a ochrana Vašeho soukromí jsou pro nás důležité. V této souvislosti my, bonprix, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("bonprix" a/nebo "my" a/nebo "odpovědný subjekt") Vás informujeme v níže uvedených informacích o ochraně osobních údajů a zpracování osobních údajů v námi provozovaném internetovém obchodě a o naší aplikaci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Seznamte se, prosím, důkladně s naší politikou soukromí. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k naší politice soukromí, kontaktujte nás na adrese posta@bonprix.cz.

Obsah

1. Název a kontaktní údaje správce údajů
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
3. Účel zpracování údajů, právní základy a oprávněné zájmy sledované správcem nebo třetí stranou a kategorie odběratelů
3.1. Uzavření, plnění nebo ukončení smlouvy
3.1.1. Zpracování údajů při uzavírání smlouvy
3.1.2. Služby Call Center
3.1.3. Platební služby
3.1.4. Předávání údajů poskytovatelům přepravních služeb
3.1.5. Další kategorie odběratelů
3.1.5.1. Zpracovatel
3.1.5.2. Poskytovatel marketingových služeb
3.1.5.3. Reklamní/přidružené sítě
3.1.5.4. Další externí partneři
3.2. Zpracování údajů k reklamním účelům (bez souborů cookies / sledovacích údajů)
3.2.1. Poštovní reklama
3.2.2. Emailová reklama podobného zboží a služeb
3.2.3. Informační bulletin
3.2.4. Výzkum trhu a veřejného mínění
3.2.5. Právo vznést námitku/odvolat
4. Přítomnost v síti a optimalizace internetových stránek (pomocí souborů cookies) včetně souhlasu
4.1. Soubory cookies – Všeobecné informace a požadavky na souhlas
4.2. Volby možností / nastavení prohlížeče
4.3. Řízení souhlasů
4.4. Souhlas s používáním některých služeb online / shromažďování některých údajů pro sledování
4.4.1. Technicky nezbytné soubory cookies / nezbytné (není požadován souhlas)
4.4.1.1. Adjust
4.4.1.2. Google reCaptchar Enterprise
4.4.2. Souhlas se soubory cookies k analýze
4.4.2.1. Souhlas s používáním Google Analytics
4.4.2.2. Souhlas pro službu Google Firebase Analytics
4.4.2.3. Souhlas s používáním Hurra Analytics
4.4.3. Souhlas se soubory cookies k personalizaci
4.4.3.1. Vlastní web tracking bonprix / Retargeting
4.4.4. Souhlas se soubory cookies k marketingovým účelům
4.4.4.1. Souhlas pro Google Adwords / Remarketing/Google Shopping
4.4.4.2. Souhlas s používáním Google DV360
4.4.4.3. Souhlas s retargetingem na Meta (Website-Custom-Audience)
4.4.4.4. Souhlas s reklamou firmy Microsoft (Bing Ads)
4.4.4.5. Souhlas s používáním technologie retargetingu Criteo
4.4.4.6. Reklama marketing
4.4.4.7. Souhlas pro Adform
4.4.4.8. Souhlas pro Seznam
4.4.4.9. Souhlas pro Adjust
5. Marketing na sociálních sítích a sociální moduly
5.1. Marketing sociálních médií
5.2. Sociální moduly
5.3. Hlasové vyhledávání
6. Marketing na sociálních sítích a sociální moduly
6.1. Marketing na sociálních sítích
6.2. Sociální moduly
6.2.1. Facebook Share
6.2.2. Pinterest „Pin-it“
7. Ochrana Vašich údajů na zákaznickém účtu / MyAccount
7.1. Všeobecné informace o zákaznickém účtu / MyAccount
7.2. Ochrana zákaznického účtu
7.3. Varování před falešnými e-maily (spoofingen), spamy a phishingem
8. Kontakt s námi
9. Hodnocení zákazníků / komentáře / ostatní vyjádření
10. Platby
10.1. Všeobecné
10.2. Computop
10.3. PayU
11. Zpracování osobních údajů za účelem použití v aplikacích
12. Odběratelé mimo EU
13. Doba uchovávání
14. Vaše práva jako osoby, jíž se údaje týkají
15. Podrobné informace o právech uživatele


1. Název a kontaktní údaje správce osobních údajů

Toto prohlášení k ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů společností
bonprix, Spółka z o.o., se sídlem v Lodži (Polsko) (93-232), ul. Lodowa 101
tel. 42 649 49 49
e-mail: poczta@bonprix.pl

Představenstvo:
Dr. Kai Heck, Stefan Waschau, Tomasz Mróz


2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů


Můžete se kontaktovat s naším firemním pověřencem pro ochranu osobních údajů na adrese:
bonprix, Spółka z o.o., (93-232) Łódź, ul. Lodowa 101, Polsko
e-mail: dpo@bonprix.cz


3. Účel zpracování údajů, právní základy a oprávněné zájmy sledované správcem nebo třetí stranou a kategorie odběratelů

Níže podrobně přibližujeme postupy při zpracování osobních údajů, za které neseme odpovědnost, seřazené podle účelu zpracování údajů a kategorií odběratelů.


3.1. Uzavření, plnění nebo ukončení smlouvy

Na našem webu máte možnost objednávat naše výrobky online.


3.1.1. Zpracování údajů při uzavření smlouvy

Pokud se zaregistrujete na jedné z našich internetových stránek/aplikaci a/nebo s námi uzavřete jinou smlouvu, budeme zpracovávat údaje požadované k uzavření, plnění nebo ukončení smlouvy s Vámi. Zahrnuje to:

 • Jméno, příjmení
 • Faktura a adresa dodávky
 • Emailová adresa
 • Informace týkající se vyúčtování a platby
 • Datum narození
 • Telefonní číslo
 • Informace o podaných objednávkách

Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, tzn. poskytujete nám své údaje na základě příslušného smluvního vztahu (např. správa Vašeho zákaznického/uživatelského účtu, plnění kupní smlouvy) mezi Vámi a námi. V případě nákupu prostřednictvím našich internetových stránek/aplikace máme rovněž povinnost vzhledem k právním požadavkům občanského zákoníku zpracovat Vaši emailovou adresu za účelem zaslání elektronického potvrzení objednávky (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Pokud nevyužijeme Vaše osobní údaje k reklamním účelům (viz níže 3.3.), uchováme údaje shromážděné za účelem splnění objednávky po dobu platnosti smlouvy, a také do momentu vypršení zákonných nebo případných smluvních záručních práv a záruk. Po uplynutí této doby uchováváme informace požadované občanským a daňovým právem a související se smluvním vztahem po dobu stanovenou příslušnými zákony. V této době jsou údaje zpracovávány výhradně v případě kontroly daňovými orgány a za účelem splnění případných nároků.
Následné zpracování osobních údajů je nutné také k realizaci kupní smlouvy prostřednictvím naší internetové stránky/aplikace:

Vaše osobní údaje týkající se plateb budou předány poskytovatelům platebních služeb, jimž svěřujeme zpracování plateb (více informací na toto téma lze najít v části 10. Platby). Informace o adrese dodávky předáváme kontrahovaným logistickým firmám a přepravním partnerům. Pro zajištění dodávky v souladu s Vaším přáním předáváme Vaši emailovou adresu, případně i telefonní číslo logistické firmě a/nebo přepravnímu partnerovi, kterému zadáme realizaci dodávky. V případě potřeby Vás bude kontaktovat před uskutečněním dodávky, aby s Vámi upřesnil podrobnosti dodávky. Tyto údaje budou poskytovány výhradně k příslušným účelům a odstraňovány po jejich naplnění, leda že naši poskytovatelé služeb budou sami povinni tyto údaje uchovat ze zákonných důvodů.


3.1.2. Služby Call Center

Abychom pro Vás zajistili kvalitní zákaznické služby, spolupracujeme s externími dodavateli komunikačních služeb, kteří mohou získat přístup k následujícím údajům za účelem plnění Vašich objednávek a odpovědí na dotazy zákazníků: Jméno, příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo, historie objednávek, komunikační údaje. Zpracování osobních údajů je založeno na právním základě z čl. 6 (1) a), b), f) GDPR.
Pro zajištění kvality nahráváme občas hovory. Budeme Vás o tom informovat přímo v průběhu telefonního hovoru a požádáme Vás o Váš souhlas. Nahrávání hovorů bez Vašeho výslovného souhlasu nemá u nás místo. Nahrávky budou odstraněny po ukončení vyhodnocování. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Vaše údaje získané v průběhu hovoru budou uchovávány výhradně v Polsku.


3.1.3. Platební služby

Abychom Vám umožnili provedení platby, nabízíme různé platební způsoby, z nichž si můžete libovolně vybírat. Kromě standardních platebních způsobů, jako jsou platba předem nebo platba na dobírku, Vám nabízíme možnost platby pomocí kreditní karty a okamžitého bankovního převodu. Pokud si vyberete platbu kreditní kartou nebo bankovním převodem, údaje z objednávky budou předány příslušnému poskytovateli platebních služeb za účelem uskutečnění platby. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. (Více informací na toto téma lze najít v bodě 9. Platby).


3.1.4. Předávání údajů poskytovatelům přepravních služeb

bonprix spolupracuje za účelem dodání objednaného zboží s následujícími přepravními společnostmi: Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1; Zásilkovna s.r.o., Lihovarska 1060/12, 190 00 Praha 9; DHL Freight GmbH, Domestic Dispatch Center, Gustav-Weißkopf-Straße 4, 99092 Erfurt. Níže uvedené údaje mohou být předány těmto přepravním společnostem za účelem uskutečnění dodávky objednaného zboží a za účelem avizování zásilek: jméno, příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo.
Zpracování údajů je založeno na právním základě z čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


3.1.5. Další kategorie odběratelů

Dále využíváme služeb dalších externích partnerů, kteří jsou pro nás nezbytní k poskytování služeb a plnění různých úkolů. Těmto externím partnerům předáváme osobní údaje, pokud je to nutné v rámci poskytování služeb (např. subjektům, které uskutečňují objednávky, poskytovatelům marketingových služeb, reklamním sítím display a/nebo přidruženým sítím, cenovým srovnávačům).


3.1.5.1. Zpracovatel

Zpracovatelský subjekt je fyzická nebo právní osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem správce těchto údajů. Zpracovatel nepoužívá údaje pro vlastní účely, ale zpracovává je výhradně na zakázku pro správce osobních údajů.
Příklad: pokud např. koupíte zboží v bonprix, poskytnete bonprix mj. svoji emailovou adresu, aby Vám mohl zaslat potvrzení objednávky. bonprix je tedy správcem údajů v oblasti zpracování osobních údajů. Pro zaslání potvrzení objednávky bude následně Vaše emailová adresa předána poskytovateli služeb. Tento poskytovatel Vám pak zašle jménem bonprix potvrzení objednávky zakoupeného zboží. Za tímto účelem poskytovatel služby zpracovává Vaši emailovou adresu jménem bonprix.


3.1.5.2. Poskytovatel marketingových služeb

Různým poskytovatelům výrobních služeb (tiskárny, marketingové agentury, mailingové společnosti) zadáváme výrobu reklamních materiálů, jako jsou katalogy výrobků, reklamní bulletiny, mailingy apod.
Údaje jsou poskytovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


3.1.5.3. Reklamní/přidružené sítě

Dále používáme v online marketingovém prostředí služby dalších partnerů/poskytovatelů služeb, kteří jsou pro nás nezbytní pro realizaci služeb a naplňování našich cílů v oblasti online marketingu. Těmto externím partnerům předáváme osobní údaje, pokud je to nutné pro vyúčtování v rámci poskytnutých služeb (např. identifikátor kliknutí, identifikátor reklamního partnera a hodnota košíku k zobrazování a/nebo přidružených sítí a cenových srovnávačů za účelem čistě vyúčtování).

Právním základem pro tento přenos údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b), f) GDPR.


3.1.5.4. Další externí partneři

Dále používáme služby dalších externích partnerů/zpracovatelů, kteří jsou nepostradatelní pro poskytování služeb a naplňování různých cílů. Předáváme těmto externím partnerům údaje, pokud je to nutné v rámci poskytování jejich služeb (např. hostingoví partneři, poskytovatelé IT služeb).

Právním základem pro tento přenos údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b), f) GDPR.


3.2. Zpracování osobních údajů k reklamním účelům (bez souborů cookies / sledovacích údajů)

Zásadní oprávněný zájem bonprix je využívat osobní údaje k marketingovým účelům. Využívání osobních údajů k marketingovým účelům probíhá, pokud není uvedeno jinak, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Lze to udělat různými způsoby:


3.2.1. Poštovní reklama

Zásadní oprávněný zájem bonprix je využívat Vaše osobní údaje nashromážděné např. během uzavírání smluvních vztahů s Vámi k marketingovým účelům. Pro vlastní marketingové účely, ale také pro marketingové účely třetích osob zpracováváme následující údaje: jméno, příjmení, poštovní adresa, rok narození.
bonprix je rovněž oprávněn k přechovávání dalších osobních údajů uživatele v souladu se zákonnými požadavky pro vlastní marketingové účely, stejně jako pro marketingové účely třetích osob (zadavatelé reklamy). Cílem je zasílat Vám reklamy, které jsou cílené na Vaše skutečné nebo domnělé potřeby, takže se snažíme neobtěžovat Vás reklamou, která je pro Vás neužitečná.


Právním základem využití osobních údajů k marketingovým účelům je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.


Odkaz na Vaše právo vznést námitku


Kdykoliv můžete vznést námitku proti využívání Vašich osobních údajů k výše jmenovaným reklamním účelům na adrese posta@bonprix.cz s účinkem do budoucna (viz bod Právo vznést námitku /odvolat).


V případě vznesení námitky budou Vaše osobní údaje pro další zpracování k marketingovým účelům blokovány – pokud je další uchovávání údajů pro jiné než marketingové účely nadále nutné. Upozorňujeme na to, že ve výjimečných případech mohou být reklamní materiály dočasně zasílány i po obdržení Vaší námitky. Plyne to technicky z nutné doby na realizaci procesu selekce a neznamená to, že jsme Vaši námitku nezohlednili.


3.2.2. Emailová reklama podobného zboží a služeb

Jako zákazníkovi bonprix Vám můžeme zasílat – a to i bez Vašeho výslovného souhlasu – elektronickou poštou reklamní sdělení podobná těm, které jste od nás dostávali již dříve. O možnosti využití emailové adresy k tomuto účelu a o právu na vznesení námitky v této oblasti budete informováni během zakládání zákaznického účtu nebo zadávání objednávky na našich internetových stránkách / v naší aplikaci.


Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Odkaz na Vaše právo vznést námitku


Navíc na konci každé emailové zprávy obdržíte informaci o možnosti vznést námitku proti dalšímu využívání Vaší emailové adresy pro výše zmíněný účel (reklama srovnatelného zboží a služeb) do budoucna. Můžete však kdykoliv vznést námitku proti tomuto doporučování výrobků, a to prostřednictvím adresy posta@bonprix.cz, aniž byste vynaložili jakékoliv náklady krom nákladů na zaslání zprávy podle základního sazebníku.


3.2.3. Informační bulletin

V rámci našeho internetového obchodu máte rovněž možnost přihlásit se na různých místech k odběru našeho newsletteru a využívat různé výhody jako odběratel newsletteru. V případě registrace budete dostávat náš newsletter, který Vás pravidelně informuje o nových slevových kupónech, trendech, výprodejích, prodejních akcích a individualizovaných nabídkách bonprix. Po vyplnění přihlášky k odběru newsletteru obdržíte e-mail s žádostí o opětovné potvrzení přihlášky. Teprve po aktivaci potvrzujícího odkazu jste registrovaní k zasílání newsletteru (tzv. postup double-opt-in). V zájmu dalšího rozvoje našeho newsletteru a pro statistické účely zaznamenáváme, kdy a jak často se náš newsletter čte. Sbíráme tyto informace jako pseudonymizované, to znamená bez vazby na subjekt údajů.


Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Odkaz na právo vznést námitku

Samozřejmě svůj souhlas s odběrem našeho newsletteru můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím adresy posta@bonprix.cz a/nebo na konci každého newsletteru, dále na svém zákaznickém účtu v záložce Moje osobní údaje a na naší stránce zrušení s účinkem do budoucna, aniž byste vynaložili jakékoliv náklady krom nákladů na zaslání zprávy podle základního sazebníku.


3.2.4. Výzkum trhu a veřejného mínění

Abychom stále zdokonalovali sebe a naše výrobky a vyrovnali se s nároky našich zákazníků, stanovujeme je v rámci projektů na výzkum trhu a veřejného mínění. Účast na našich projektech výzkumu trhu a veřejného mínění je přirozeně dobrovolná, a pokud výslovně nebylo uvedeno jinak, může být zcela anonymní. V této souvislosti od Vás nebudou získávány žádné osobní údaje. Nicméně abychom mohli vyhodnotit Vaše odpovědi, prosíme o uvedení Vašeho pohlaví, věkové skupiny a velikosti oblečení. Informace, které uvedete, budou využívány výhradně pro výše zmíněné účely. Všechny osobní údaje budou po ukončení projektu odstraněny.

Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.


3.2.5. Právo vznést námitku/odvolat

V každém případě jsou platné následující principy: kdykoliv můžete vznést námitku proti využívání, zpracování a předávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely, a to zasláním neformální zprávy poštou na adresu bonprix, Spółka z o.o., (93-232) Łódź, ul. Lodowa 101 (Polsko) nebo zasláním e-mailu na adresu posta@bonprix.cz a v případě vyslovení souhlasu – jeho odvoláním.


V případě Vaší námitky budou Vaše osobní údaje pro další zpracování k marketingovým účelům blokovány – pokud je další uchovávání údajů pro jiné než marketingové účely i nadále nutné. Upozorňujeme na to, že ve výjimečných případech mohou být reklamní materiály dočasně zasílány i po obdržení Vaší námitky. Plyne to technicky z nutné doby na realizaci procesu selekce a neznamená to, že jsme Vaši námitku nezohlednili.


Netýká se to však údajů nutných pro realizaci objednávky. Po obdržení Vaší námitky nebo odvolání již nebudeme využívat, zpracovávat ani předávat tyto údaje k jiným účelům než k plnění Vaší objednávky a přestaneme Vám zasílat reklamní materiály včetně našich katalogů.


4. Přítomnost v síti a optimalizace internetových stránek (pomocí souborů cookies) včetně souhlasu

Krátké shrnutí

Jako provozovatel webu www.bonprix.cz společnost bonprix shromažďuje údaje týkající se chování uživatelů na stránkách www.bonprix.cz (sledovací údaje). Zahrnuje to mezi jinými sledování, které jednotlivé podstránky (podrobné stránky produktů) byly zobrazeny. Za tímto účelem mohou bonprix a/nebo partneři bonprix nastavit soubory cookies v prohlížeči, který používá daný uživatel. Shromažďování sledovacích údajů je přípustné pouze tehdy, když s ním bude uživatel předem souhlasit. Tento souhlas lze vyjádřit kliknutím na tlačítko OK na banneru souborů cookies zobrazovaném na stránce www.bonprix.cz. Vyjádření souhlasu ale není nutné ke zpracování sledovacích údajů, které jsou nezbytné pro prezentaci nabídky na webu www.bonprix.cz. Zahrnuje to například nastavení souborů cookies za účelem zobrazování nákupního košíku. Informace o Vašem způsobu používání mohou být bonprix využity mj. k tomu, abychom Vám ukazovali zajímavé nabídky na www.bonprix.cz nebo abychom Vám je doporučovali na jiných internetových stránkách pomocí personalizovaného obsahu (např. retargeting). Pokud mohou být Vaše osobní údaje, které se týkají Vašeho chování na www.bonprix.cz, využity rovněž jinými poskytovateli, např. za účelem „obohacení vlastních informací”, pak dojde k takovému použití pouze tehdy, když s ním předem vyjádříte svůj souhlas. V takovém případě dochází k dalšímu zpracování údajů pravidelně shromažďovaných na bonprix.cz na výlučnou zodpovědnost poskytovatelů. V rámci tohoto dalšího zpracování mohou poskytovatelé služeb předávat údaje do USA. Pokud jde o USA, Evropský soudní dvůr konstatoval, že je to země s nedostatečnou ochranou osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávat americké instituce/orgány ke kontrolním či monitorovacím účelům, aniž byste měli možnost využít příslušné právní prostředky. Sledovací údaje, které bonprix samostatně shromažďuje a uchovává, budou zpracovávány bonprix výhradně jako pseudonymizované. Zabraňuje to přiřazení údajů k Vaší osobě. Pokud chcete odstranit jednotlivé soubory cookies ve Vašem prohlížeči nebo se chcete dozvědět, kteří poskytovatelé služeb uložili soubory cookies ve Vašem prohlížeči, můžete to udělat pomocí Centrum soukromí, které je dostupné zde. Uživatel má také možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby znemožnil ukládání souborů cookies nebo povolil ukládání pouze některých typů souborů cookies. Podrobnosti týkající se možnosti změny nastavení běžných typů prohlížečů (mj. Google Chrome, Firefox) jsou uvedeny v bodě 4.2. této politiky soukromí.


4.1. Soubory cookies – Všeobecné informace a požadavky na souhlas

Na tomto webu se používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky tvořené prohlížečem a uchovávané na koncovém zařízení (laptopu, tabletu, smartfonu apod.). V souboru cookies jsou ukládány informace, které vznikají vždy ve spojení s konkrétním koncovým zařízením, které používá uživatel. Neznamená to však, že získáváme bezprostřední znalost o Vaší totožnosti. Některé ze souborů cookies, které používáme, jsou odstraňovány po uzavření prohlížeče (tzv. dočasné soubory cookies, session cookie). Díky nim Vám můžeme nabídnout na jednotlivých stránkách např. zobrazení nákupního košíku, ve kterém můžete vidět, kolik produktů se v košíku nachází a jaká je aktuální hodnota nákupu. Jiné soubory cookies zůstávají ve Vašem počítači a umožňují nám identifikaci Vašeho počítače během další návštěvy (tzv. dlouhodobé soubory cookies). Tyto soubory cookies slouží především mj. ke zvyšování atraktivity naší nabídky. Díky těmto souborům je například možné, abyste na této internetové stránce dostávali informace přizpůsobené Vašim zájmům.

V souladu s právními požadavky je ukládání informací na koncových zařízeních (stolní počítače, mobilní telefony, tablety apod.) – např. cestou nastavení souborů cookies – a získávání informací z koncových zařízení (sledování) principiálně povolené pouze tehdy, když s tím uživatel předem vyjádří svůj souhlas. Váš souhlas ale není nutný, když je toto uchovávání/získávání údajů nutné pro fungování internetové stránky. Tato nutnost se týká například zajištění následujících funkcí / naplnění následujících cílů: 

 • Zobrazení nákupního košíku,
 • Zobrazení zápisníku,
 • Umožnění a udržení přihlášení,
 • Zajištění bezpečnosti systému,
 • Umožnění vyúčtování mezi partnery.


V souvislosti se zpracováním údajů, které je nutné pro zajištění chodu internetové stránky, nemáte právo vznést námitku.

Uživatel může používat web bonprix.cz bez sběru nebo ukládání dat na svém koncovém zařízení pro účely, které nejsou nezbytné pro používání tohoto webu. Z tohoto důvodu během používání této internetové stránky je aktivováno pouze „základní sledování” – pokud neudělíte další souhlas.


4.2. Volby možností / nastavení prohlížeče

Svůj prohlížeč si můžete nakonfigurovat tak, aby do budoucna neukládal naše soubory cookies na pevném disku nebo odstraňoval již uložené soubory cookies. Níže najdete odkazy, na nichž lze najít návody, jak vypnout a řídit soubory cookies v nejvíce rozšířených prohlížečích:


Internet Explorer:


Microsoft Edge:


Google Chrome:


Firefox:


Opera:


Safari:

 


4.3. Řízení souhlasů

Používáme nástroje (Centrum soukromí) k řízení nastavení a zdokumentování souhlasu uživatelů našich služeb. Centrum soukromí slouží mezi jinými k uchovávání nastavení souborů cookies pro celý web. Jeho pomocí uchováváme informace o kategoriích souborů cookies používaných na našem webu a o tom, zda uživatelé vyjádřili nebo odvolali svůj souhlas s využíváním každé kategorie. Díky tomu můžeme zabránit nastavení souborů cookies z každé kategorie v prohlížeči uživatele, leda že bude poskytnut souhlas pro jednotlivé kategorie.

4.4. Souhlas s využíváním jednotlivých služeb online/shromažďování údajů pro sledování

Jak jsme si již vysvětlili ohledně souborů cookies (bod 4.1.), shromažďujeme a zpracováváme údaje získané v souvislosti s používáním souborů cookies částečně na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas vyjádříte kliknutím na tlačítko OK na banneru zobrazovaném v našem internetovém obchodě, které odesílá na tento text souhlasu. Tímto způsobem vyjadřujete svůj souhlas, aby bonprix uchovával data na Vašem koncovém zařízení (např. nastavením souborů cookies), nebo se shromažďováním údajů z Vašeho koncového zařízení. Navíc kliknutím na tlačítko OK vyjadřujete souhlas s používáním některých reklamních funkcí třetích subjektů, jejichž využití vyžaduje samo o sobě Váš souhlas. Máte také možnost přejít na Nastavení prostřednictvím banneru a řídit své preference v oblasti souhlasu. Uživatel může následně kdykoliv změnit svůj souhlas a preference v Centru soukromí. Rozlišují se tam "technické soubory cookies", "analytické soubory cookies", "personalizované soubory cookies" a "reklamní soubory cookies". Zpracování údajů, které probíhá v souvislosti s těmito reklamními funkcemi, je popsáno níže (oddíl 4.4.1 do 4.4.11 této politiky soukromí).

Veškeré zpracování údajů, které probíhá na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného kliknutím na tlačítko OK, slouží stejnému cíli, jmenovitě reklamě.
Zrušení všech povolení Veškeré souhlasy, které byly poskytnuty kliknutím na tlačítko OK na banneru, mohou být odvolány zde.

 

4.4.1. Technicky nezbytné soubory cookies / nezbytné (není vyžadován souhlas)

Jsou to technické soubory cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování našich internetových stránek a všech funkcí, které nabízejí. Jsou mj. zodpovědné za uchování produktů v košíku, zobrazování výrobků na seznamu přání, řízení filtrů a nákupního procesu, integraci funkcionalit bezpečnosti včetně vyúčtování nebo ukládání nastavení soukromí. Váš souhlas není vyžadován v případě používání absolutně nezbytných souborů cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické soubory cookies nemohou být individuálně vypnuté nebo zapnuté.

4.4.1.1. Adjust

Při práci s aplikací používá bonprix analytickou technologii Adjust firmy Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlín. Adjust shromažďuje údaje týkající se instalace (např. zda byl uživatel přesvědčen k nainstalování aplikace pomocí reklamního prostředku a prostřednictvím kterého obchodu s aplikacemi byla aplikace nainstalována) a údaje o chování v aplikaci. Adjust používá za tímto účelem mezi jinými identifikátory IDFA (iOS) nebo služby Google Play, a také pseudonymizované (šifrované) IP adresy a Mac adresy. Údaje jsou zasílány na servery Adjust, kde jsou uchovávány a analyzovány. Příslušné výsledky nám jsou předávány. Shromážděné údaje jsou využívány výhradně k měření účinnosti reklamních činností, k zúčtování reklamních opatření a předcházení podvodům. Obecně máme oprávněný zájem na shromažďování a zpracovávání údajů za tímto účelem. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


Více informací lze najít na stránkách https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/ a https://www.adjust.com.

Odmítnout výše popsané zpracování osobních údajů můžete zde.

4.4.1.2. Google reCaptchar Enterprise

Pro další ochranu vašich údajů používáme na těchto webových stránkách také funkci reCAPTCHA Enterprise společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Tato funkce slouží především k rozlišení, zda se o přihlášení pokouší člověk, nebo zda probíhá strojové a automatizované zpracování, a chrání tak například před tzv. útoky hrubou silou. Služba zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a je prováděna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na stanovení individuální odpovědnosti na internetu a prevenci zneužívání a spamu.

V rámci používání aplikace Google reCAPTCHA může dojít také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA; ve verzi Enterprise jsou pro každý přenos dodržována odpovídající ustanovení právního rámce. Tuto verzi jsme zvolili proto, že nabízí nejvyšší úroveň ochrany pro nás i pro vás, ale také nejvyšší právní jistotu.

Další informace o službě Google reCAPTCHA Enterprise a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cz

4.4.2. Souhlas se soubory cookies k analýze

Analytické soubory cookies nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a původ návštěv, které přicházejí na naše stránky. Shromážděné údaje zpracováváme v hromadné formě, proto není možné vyvozovat závěry ohledně konkrétního uživatele webu. Pokud vypnete podporu analytických souborů cookies, nebudeme schopni analyzovat výkon našich internetových stránek a optimalizovat je z hlediska Vašich návštěv.

4.4.2.1. Souhlas s používáním Google Analytics

Za účelem naprojektování bonprix.cz podle potřeb a neustálé optimalizace za účelem podpory našich marketingových aktivit probíhá zpracování údajů prostřednictvím Google Analytics na základě Vámi uděleného souhlasu. Google Analytics je analytická síťová služba firmy Google Inc. (Google). Google Analytics používá tzv. soubory cookies (textové soubory), které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webu. V rámci zakázky bonprix používá Google tyto informace k vyhodnocení využití webu uživateli a k sestavování zpráv o aktivitě na stránkách. Google zpracovává údaje získané pomocí „základní verze“ Google Analytics výhradně na objednávku bonprix a pro účely bonprix.


Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Souhlas s využitím Google Analytics můžete kdykoliv odvolat v našem Centru ochrany odznačením kategorie Analytické cookies.

4.4.2.2. Souhlas pro službu Google Firebase Analytics

Při používání aplikace používáme analytickou technologii Google Analytics for Firebase společnosti Google Ireland Limited, Gordon House , Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google Firebase/Firebase Analytics").

Google Firebase obsahuje různé funkce, které nám umožňují pseudonymně analyzovat funkce naší aplikace a také nám umožňují analyzovat chování našich zákazníků v aplikaci. Tímto způsobem můžeme například zjišťovat a analyzovat pády aplikace, ale také vyhodnocovat zobrazení obrazovky, stisknutí tlačítek, nákupy v aplikaci nebo účinnost reklamních opatření, a tím podporovat vývoj naší aplikace a řídit marketing v aplikaci. Můžeme také zjistit, které funkce v naší aplikaci jsou často nebo zřídka používané. Pro tyto účely ukládá Google Firebase mimo jiné anonymizované zprávy o pádech (například: o stavu aplikace v době pádu, UUID instalace, stopa pádu, výrobce a operační systém mobilního telefonu, poslední zprávy protokolu), počet a trvání relací, operační systémy, modely zařízení, region, události kliknutí. Podrobný přehled dat shromážděných službou Google Firebase najdete na adrese:https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=en

Používání služby Google Firebase Analytics vyžaduje předávání vašich osobních údajů společnosti Google Inc. Toto další zpracování údajů, jakož i zpracování údajů po jejich předání společností Google, provádí společnost Google jako jediný správce údajů. Pokud společnost Google Ireland Limited zpracovává vaše údaje jako jediný správce údajů, je možné, že vaše údaje budou společností Google Ireland Limited předány do USA. Evropský soudní dvůr rozhodl, že USA jsou zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. V této souvislosti existuje zvláštní riziko, že vaše údaje budou zpracovávány americkými institucemi/orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž byste proti tomu měli k dispozici odpovídající právní prostředky. Google Firebase se používá k optimalizaci této aplikace a ke zlepšování našich nabídek.


Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO (souhlas).


Další informace o službě Google Firebase a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde. Zde můžete také uplatnit svá práva subjektu údajů (např. právo na výmaz) týkající se údajů, které Google zpracovává jako správce údajů.
Svůj souhlas s používáním služby Google Firebase můžete kdykoli odvolat v našem Centru ochrany osobních údajů zrušením výběru kategorie "Analytické soubory cookie".

4.4.2.3. Souhlas s používáním Hurra Analytics

Tento web používá technologii Hurra Communications GmbH (www.hurra.com) ke shromažďování a uchovávání údajů o Vašem chování na našich stránkách pro optimalizační a marketingové účely. Údaje jsou využívány pro rozbory chování návštěvníků a slouží k vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů. Za tímto účelem se používají soubory cookies, které umožňují identifikaci internetového prohlížeče při opětovné návštěvě webu. Avšak uživatelské profily shromážděné technologií hurra.com nejsou spojovány s osobními údaji vlastníka pseudonymu bez výslovného souhlasu návštěvníka. IP adresy návštěvníků jsou před uložením kráceny, takže je vyloučeno jejich propojení s osobou a není již možné spojení uživatelských profilů s IP adresami. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Uživatel může kdykoliv zrušit svůj souhlas s používáním Hurra Analytics v našem Centru ochrany odznačením kategorie Analytické cookies.

4.4.3. Souhlas se soubory cookies k personalizaci

Dále používáme sledovací údaje, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a zajistili Vám výjimečné dojmy z nakupování. Díky použití personalizovaných souborů cookies se můžeme vyhnout zobrazování nežádoucích informací, jako jsou nesprávná doporučení týkající se výrobků nebo nabídky, kterou nelze využít. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookies umožňuje nabízet Vám dodatečné funkcionality jako doporučení produktů přizpůsobená Vašim očekáváním.

4.4.3.1. Vlastní web tracking bonprix / Retargeting

bonprix zpracoval vlastní technologii sledování internetových stránek. Údaje o chování uživatele na bonprix.cz (sledovací údaje) shromážděné díky použití této technologie na základě uděleného souhlasu jsou zpracovávány bonprix pro různé účely. Tyto cíle jsou následující: monitorování výkonu, testy A-B, kontrola doporučení výrobků na bonprix.cz a v našich newsletterech; kontrola individualizovaných reklam na stránkách třetích osob (např. retargeting), podpora při předcházení podvodům. Údaje shromážděné pomocí vlastní technologie sledování internetových stránek jsou zpracovávány výhradně pseudonymně nebo s použitím pseudonymu. V této souvislosti je bezprostřední přiřazení údajů k Vaší osobě nemožné bez použití odděleně uložených informací.

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Uživatel může kdykoliv zrušit svůj souhlas v našem Centru ochrany odznačením kategorie Personalizované soubory cookie.

4.4.4. Souhlas se soubory cookies k marketingovým účelům

Reklamní soubory cookies používáme my nebo naši partneři k zobrazování uživatelům vhodných obsahů nebo reklam na našich webových stránkách nebo na stránkách jiných subjektů. Umožňuje nám to vytvářet na základě Vašich zájmů tzv. pseudonymizované profily. Bezprostřední identifikace Vaší osoby díky těmto informacím není obvykle možná, protože jsou využívány pouze pseudonymizované informace. Pokud uživatel nevysloví s použitím těchto souborů cookies svůj souhlas, bude přijímat méně vhodné obsahy a reklamy, nepřizpůsobené jeho zájmům a zálibám.

4.4.4.1. Souhlas pro Google Ads / Remarketing/Google Shopping

Náš web používá služby Google Ads, Google Remarketing a Google Shopping. Google Ads je internetový reklamní program firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (Google). Používáme funkci remarketingu v rámci služby Google Ads. Díky funkci remarketingu Vám můžeme přinášet reklamy podle Vašich zájmů i na jiných internetových stránkách v reklamní síti Google. Za tímto účelem se analyzuje Vaše chování během surfování na našich internetových stránkách, například jaké nabídky jste si prohlíželi. Díky tomu Vám můžeme ukazovat individualizované reklamy přímo v prohlížeči Google, tzv. Google ads, a na jiných internetových stránkách také po Vaší návštěvě na našem webu. Google za tímto účelem ukládá soubor cookies ve Vašem prohlížeči v době, kdy používáte služby Google nebo navštěvujete internetové stránky v reklamní síti Google. Tento soubor cookies se používá ke sledování návštěv stránek. Soubor cookies se používá k jednoznačné identifikaci internetového prohlížeče, ne k identifikaci uživatele. Takové další zpracování údajů, podobně jako zpracování údajů, které předáváme Google my, je prováděno společností Google jako jediným správcem údajů. Pokud Google Ireland Limited zpracovává Vaše údaje jako jediný správce údajů, je možné, že Vaše údaje předá Google Ireland Limited do USA. Evropský soudní dvůr konstatoval s odkazem na USA, že je to země s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány americkými institucemi/orgány pro kontrolní a monitorovací účely, aniž byste mohli využít příslušné právní prostředky.

Právním základem tohoto zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Více informací na téma remarketingu Google a politiky soukromí Google lze najít zde. Zde se lze dožadovat rovněž svých subjektivních práv (např. práva na odstranění údajů) ve vztahu k údajům zpracovávaným společností Google jako správcem údajů.

Uživatel může kdykoliv odvolat svůj souhlas s využíváním služeb Google odznačením kategorie Reklamní soubory cookies v Centru ochrany.

4.4.4.2. Souhlas s používáním Google DV360

Tento web používá online marketingový nástroj Google Marketing Platform – Display & Video 360 (dále jen "DV360"), online marketingový nástroj společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (Google). DV360 používá mj. soubory cookies čili malé textové soubory, které jsou uchovávány na Vašem koncovém zařízení. Google používá identifikátor cookies k zaznamenávání, které reklamy jsou zobrazovány ve kterém internetovém prohlížeči. DV360 může také využívat identifikátory cookies k záznamu tzv. konverze, která souvisí s reklamními dotazy. Děje se tak například tehdy, kdy vidíte reklamu DV360 na internetové stránce a následně navštívíte stránku zadavatele reklamy pomocí stejného internetového prohlížeče a uskutečníte nákup. Díky použití DV360 Váš prohlížeč navazuje automaticky přímé spojení se serverem Google a předává informaci, že na Vašem internetovém prohlížeči byla načtená příslušná část naší internetové stránky nebo že došlo ke kliknutí na naši reklamu. Informace generované soubory cookies jsou předávány společnosti Google na server v USA za účelem analýzy a jsou tam ukládány. Pokud má uživatel u Googlu uživatelský účet a je registrován, může Google také připsat návštěvu na uživatelský účet uživatele. I když nejste registrovaní u Google nebo nejste přihlášeni, existuje možnost, že přesto poskytovatel služby pozná Vaší IP adresu a uloží ji.

DV360 používáme k marketingovým a optimalizačním účelům, mezi jinými k zobrazování reklam, které jsou pro Vás odpovídající a zajímavé, ke zpracování zpráv o výkonu kampaní nebo k zamezení mnohačetného prohlížení stejných reklam.


Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).
Pokud si nepřejete, aby byly sledovací údaje shromažďovány pro výše zmíněný účel, můžete znemožnit jejich používání odznačením kategorie Reklamní soubory cookies v našem Centru ochrany.

4.4.4.3. Souhlas s retargetingem na Meta (Website-Custom-Audience)

Naše platforma používá reklamní služby společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko (Meta). Pomocí souborů cookie, identifikátorů zařízení nebo podobných technologií jsou informace o používání této internetové stránky / aplikace (např. informace o prohlížených výrobcích) shromažďovány při spoluodpovědnosti společnostmi bonprix a Meta a předávány do Meta.

S tímto webem je integrován pixel firmy Meta Platforms Ireland Limited (website custom audience pixel), který umožňuje společnosti Meta zasílání sledovacích údajů. Během používání aplikace určuje aplikace společnosti bonprix identifikátor Vašeho koncového zařízení a na tomto základě zasílá sledovací údaje společnosti Meta. Navíc zpřístupňujeme Meta informace týkající se Vašich posledních objednávek (konverzí).


Dále předáváme Vaší emailovou adresu uchovávanou na Vašem zákaznickém účtu jako hodnotu hash (řada písmen a číslic) do Meta, pod podmínkou, že Vás rozpoznáme po přihlášení a vyjádření souhlasu s předáváním údajů prostřednictvím banneru souborů cookie používaného na této stránce / aplikaci. Hodnota hash emailové adresy je společností Meta využívána výhradně k rozpoznávání návštěvníků webu v kontextu zobrazování personalizovaných reklam. To stejné se týká přenosu / používání Vaší IP adresy.


Tyto informace mohou být přiřazeny k Vaší osobě pomocí dalších informací, které Meta Platforms Ireland Limited k Vaší osobě uchovává, například v souvislosti s Vaším účtem na sociálních sítích Facebook nebo Instagram. Na základě informací shromážděných pomocí pixelu mohou být na Vašem účtu na Facebooku nebo Instagramu zobrazovány reklamy související s Vaším zájmem o naše nabídky (retargeting).


Informace získané pomocí pixelu mohou být společností Meta Platforms Ireland Limited také agregovány a agregované informace mohou být využívány společností Meta Platforms Ireland Limited pro vlastní internetové účely, stejně jako pro reklamní účely třetích stran. Meta Platforms Ireland Limited může také slučovat informace získané pomocí pixelu s jinými informacemi, které společnost Meta Platforms Ireland Limited shromáždila o uživateli prostřednictvím jiných internetových stran a/nebo v souvislosti s používáním sociálních sítí Facebook nebo Instagram tak, aby profil uživatele mohl být uchováván ve společnosti Meta Platforms Ireland Limited. Tento profil pak může být využíván k reklamním účelům. Meta Platforms Ireland Limited nese výhradní odpovědnost za trvalé uchovávání a další zpracování sledovacích údajů zasílaných do Meta.


V rozsahu, ve kterém Meta Platforms Ireland Limited zpracovává údaje jako jediný správce těchto údajů, existuje možnost, že budou tyto údaje předány společností Meta Platforms Ireland Limited do USA. Evropský soudní dvůr ve vztahu k USA konstatoval, že je to země s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány americkými institucemi / orgány pro kontrolní a monitorovací účely, aniž byste mohli proti tomu využít příslušné právní prostředky. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas). Více informací na téma ochrany údajů ve společnosti Meta Platforms Ireland Limited lze najít zde. Zde máte rovněž možnost uplatňovat svá práva jako osoba, jíž se údaje týkají (např. právo na odstranění údajů) vůči Meta Platforms Ireland Limited.


Uživatel může zrušit svůj souhlas s předáváním údajů do Meta Platforms Ireland Limited prostřednictvím pixelu na tomto webu a v podobných technologiích odznačením příslušných položek v kategorii Reklamní soubory cookie v našem Centru soukromí nebo odmítnutím vyjádření souhlasu na používání Meta Retargeting. Zde můžete rovněž upravovat svá nastavení. Obecně má Vaše mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet) funkci, díky které můžete rozhodnout pro nebo proti některým druhům personalizované reklamy během používání aplikace. Podrobné informace na téma možnosti intervence do sledování můžete najít ve vysvětlivkách v bodě 4.2. tohoto prohlášení o ochraně údajů.

4.4.4.4. Souhlas s reklamou firmy Microsoft (Bing Ads)

Náš web používá službu Microsoft Advertising. Microsoft Advertising je online reklamní program poskytovaný společností Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521). (Microsoft). V rámci služby Microsoft Advertising používáme tzv. Universal Event Tracking (UET), pomocí kterého jsou na tomto webu shromažďovány a ukládány údaje pro marketingové a optimalizační účely. Za tímto účelem je analyzováno Vaše chování během surfování po našem webu, např. jaké nabídky jste si prohlíželi. Za tímto účelem společnost Microsoft ukládá soubor cookies v prohlížeči uživatele. Vaše návštěvy jsou registrovány pomocí tohoto souboru cookies. Soubor cookies slouží k jednoznačné identifikaci internetového prohlížeče, avšak ne k identifikaci osoby uživatele. V rozsahu, v jakém společnost Microsoft zpracovává údaje jako jejich jediný správce údajů, existuje možnost, že údaje uživatelů budou předány společností Microsoft do Spojených států. Evropský soudní tribunál konstatoval ve vztahu k USA, že je to země s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány americkými institucemi/orgány pro kontrolní a monitorovací účely, aniž byste mohli využít příslušné právní prostředky. Právním základem výše popsaného zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).


Více informací na téma politiky soukromí společnosti Microsoft lze najít zde. Na tomto místě lze rovněž uplatňovat svá práva vůči společnosti Microsoft (např. právo na odstranění údajů).


Uživatel může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů pomocí Microsoft Advertising odznačením kategorie Reklamní soubory cookies v našem Centru ochrany

4.4.4.5. Souhlas s používáním technologie retargetingu Criteo

Tento web integruje technologii retargetingu firmy Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž. Pomocí této technologie je možné zobrazovat na internetových stránkách třetích subjektů (tzv. stránkách vydavatelů) reklamy na produkty, které jste si prohlíželi na tomto webu. Criteo shromažďuje informace o chování uživatele na tomto webu pomocí sledovacích souborů cookies a podobných technologií, které jsou umístěny v prohlížeči uživatele, a pomocí reklamních identifikátorů v prostředí, které nepodporují soubory cookies – například v aplikacích. Tyto technologie umožňují Criteu provádět analýzu trendů a identifikovat zájmy jednotlivých uživatelů ve vztahu k internetovým stránkám a aplikacím. Criteo využívá tyto technologie k označení osob navštěvujících internetové stránky a aplikace svých partnerů. Uživatelé označení Criteo obdrží technický identifikátor. Criteo v žádném momentě neshromažďuje osobní údaje umožňující identifikaci, jako jsou jména nebo adresy. Criteo analyzuje pouze prohlížené produkty nebo chování spojené s vyhledáváním a stránky navštěvované na webu partnera, pro kterého Criteo dodává reklamy. Abychom Vám mohli dodávat personalizovanou reklamu a zajistit bezproblémovou podporu online, může Criteo synchronizovat identifikátory různých prohlížečů, které používáte (Synchronizace ID). Díky technologii synchronizace ID je Criteo vždy schopné servírovat Vám nejvhodnější reklamy – nezávisle na prohlížeči nebo zařízení, které používáte – bez potřeby shromažďování a zpracovávání společností Criteo osobních údajů, jako jsou jména nebo adresy. Za tímto účelem Criteo používá přesné metody slučování na základě technických údajů shromážděných používanými technologiemi Criteo – takovými jako identifikátory našich reklamních partnerů nebo šifrované emailové adresy, které partneři předávají Criteo. Více informací na téma politiky soukromí Criteo lze najít zde.

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).
Uživatel může kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním údajů společností Criteo odznačením kategorie Reklamní soubory cookies v našem Centru ochrany.

4.4.4.6. Reklama marketing

Na této internetové stránce shromažďujeme informace o Vašem chování během surfování, pokud s tím vyjádříte svůj souhlas. Tyto informace mohou být slučovány s informacemi o Vašem chování během surfování na jiných internetových stránkách (sledovací údaje).
Navíc, jak již bylo uvedeno, budou údaje o uživatelích na tomto webu shromažďovány, pokud si založíte zákaznický účet a/nebo nakoupíte jeho prostřednictvím zboží. V tomto případě jsou údaje shromažďovány během zpracování smluv uzavřených prostřednictvím těchto internetových stránek (zákaznický účet / smlouva a údaje ke zpracování). Tyto údaje mohou být slučovány se sledovacími údaji a dalšími údaji souvisejícími se zákaznickým účtem / smlouvou / vyúčtováním.

Sledovací údaje a údaje, které se týkají zákaznického účtu / smlouvy a vyúčtování jsou uchovávány anonymně u nezávislého uschovatele údajů. Osobní údaje jako jméno, emailová adresa, datum narození apod. nejsou v žádném případě předávány. Na základě obdržených anonymizovaných údajů vytváří správce údajů informace o Vašich preferencích (např. vztah k módě). Nejsou vytvářeny informace o údajích obzvláště citlivých (např. politické názory, zdravotní stav) a takovéto citlivé informace nejsou využívány ani v procesu vytváření preferencí. Tyto informace o Vašich preferencích mohou být shromažďovány následujícími společnostmi:

 • OS Data Solutions GmbH & Co KG,
 • Otto Group Media GmbH,
 • Ströer SSP GmbH,

a mohou být využity za účelem umožnění třetím osobám (zadavatelům reklamy) reprodukce individualizovaných reklam na internetových stránkách třetích osob (tzv. vydavatelů). V této souvislosti nejsou tyto údaje předávány zadavatelům reklamy ani provozovatelům internetových stránek (vydavatelům). Pokud jsou informace o preferencích uchovávány v technické infrastruktuře společností OS Data Solutions GmbH & Co KG, Otto Group Media GmbH i Ströer SSP GmbH, jmenované společnosti mají výlučnou kontrolu nad těmito informacemi. Informace o preferencích nebudou poskytovány třetím osobám. Ani výše jmenované společnosti, ani provozovatelé technické infrastruktury nejsou schopni bezprostředně přiřadit konkrétní preference k Vaší osobě. Navíc minimální počet osob (20 osob), pro který jsou informace o preferencích uchovávány výše zmíněnými společnostmi, musí mít shodné preference (anonymita K). Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Můžete zrušit svůj souhlas se shromažďováním sledovacích údajů mezi weby odznačením kategorie Reklamní cookies.

4.4.4.7. Souhlas pro Adform

Pomocí našeho technologického partnera Adform S/A (Dánsko) máme možnost plánovat naše display marketingové aktivity v reálném čase a zobrazovat pro Vás reklamy na internetových stránkách třetích osob (tzv. webech vydavatelů). Adform pomocí souborů cookies dosahuje toho, aby se zobrazovaly reklamy, které jsou vhodné pro uživatele, aby se zlepšovaly zprávy o výkonu kampaní nebo aby se zabránilo mnohačetnému prohlížení stejných reklam uživatelem. Adform shromažďuje informace o způsobu používání tohoto webu pomocí sledovacích souborů cookies a obdobných technologií umístěných v prohlížeči uživatele, a také pomocí reklamních identifikátorů v prostředích, která nepodporují soubory cookies – například v aplikacích. Tyto technologie umožňují společnosti Adform analyzovat trendy a identifikovat zájmy jednotlivých uživatelů ve vztahu k internetovým stránkám a aplikacím. Dále může Adform využívat identifikátory souborů cookies k registraci tzv. konverzí, které jsou spojeny s dotazy na reklamu. Děje se tak například tehdy, kdy si uživatel prohlíží reklamu Adform a následně pomocí stejného prohlížeče vstupuje na internetovou stránku zadavatele reklamy a provádí tam nákup. Integrací souborů cookies získává Adform informaci, že uživatel navštívil příslušnou stránku našeho webu nebo kliknul na reklamu, která pochází od nás. Navíc nám soubory cookies společnosti Adform umožňují pochopit, zda uživatel vykonává určité aktivity (jako realizace nákupu) na našem webu po získání přístupu nebo kliknutí na jednu z našich displayových reklam na jiné platformě prostřednictvím Adform (sledování konverze). Soubory cookies Adformu neobsahují žádné osobní údaje, jako jsou jména, emailové nebo poštovní adresy. Za použití svých sledovacích technologií Adform označuje osoby, které navštěvují weby a aplikace svých partnerů. Uživatelé označení společností Adform obdrží technický identifikátor (tzv. ID cookies). Adform analyzuje pouze prohlížené produkty nebo chování uživatelů a stránky navštěvované na webu partnera, pro kterého Adform dodává reklamy.


Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).


Kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů společností Adform odznačením kategorie Reklamní soubory cookies v našem Centru soukromí.

4.4.4.8. Souhlas pro Seznam

Tento web používá technologie behaviorálního targetování a retargetingu servisu Skilk provozovaného společností Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika. Tyto technologie jsou využívány k rozpoznávání uživatelů, kteří vstupují na naše stránky z reklamní sítě Seznam.cz. Seznam využívá soubory cookies, které jsou uchovávány v počítači uživatele a umožňují nám provádět analýzu způsobu používání našich internetových stránek. Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje, které se týkají totožnosti uživatele.
Právním základem výše popsaného zpracování údajů je souhlas požadovaný podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Pokud nechcete, aby Seznam využíval údaje sledující Vaše chování na webu, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste vypnuli automatické umísťování souborů cookies. Zde můžete využít také své právo vznést námitku.
Pro získání více informací na téma soukromí a souborů cookies používaných společností Seznam klikněte prosím zde.


Pokud si nepřejete, aby byly sledovací údaje shromažďovány za výše zmíněným účelem, můžete znemožnit jejich použití odznačením kategorie Marketingové soubory cookies v našem Centru soukromí.

4.4.4.9. Souhlas pro Adjust

Technologii firmy Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlín využíváme pouze během doby, kdy uživatel používá naši aplikaci. Adjust shromažďuje údaje, které se týkají interakce s našimi reklamními materiály, údaje související s instalací a událostmi v aplikaci a zpřístupňuje je v podobě pseudonymizovaných hodnocení a statistik. Tyto informace používáme k měření výsledků našich marketingových kampaní a k optimalizaci aplikace. Pro potřeby těchto hodnocení využívá firma Adjust identifikátory, mj.: IDFAs (iOS), Google Play Services, a také pseudonymizované (hašované) IP adresy a MAC adresy. Shromážděné informace jsou dále předávány příslušným subjektům za účelem realizace a optimalizace našich reklamních kampaní v aplikaci. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Uživatel může kdykoliv zrušit svůj souhlas s používáním služby Adjust odznačením kategorie Analytické cookies zde.


5. Zpracování údajů v aplikaci

Aplikace bonprix App je dostupná prostřednictvím distribučních platforem provozovaných třetími osobami, tzv. App Stores (Apple App Store a Google Play Store, HUAWEI AppGallery). Stažení může vyžadovat předchozí registraci v příslušném obchodě s aplikacemi a instalaci software obchodu s aplikacemi. Nemáme vliv na zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací uživatele a zpřístupnění souborů ke stažení v daném obchodě s aplikacemi a programy obchodu s aplikacemi. V této oblasti je odpovědnost výhradně na provozovateli daného obchodu s aplikacemi. V případě potřeby se prosím informujte přímo u daného provozovatele obchodu s aplikacemi.

Během používání naší aplikace je navazováno spojení s aktuálním obchodem bonprix. Aplikace odtud stahuje obsahy a služby, optimalizuje je k zobrazení na Vašem zařízení a


5.1. Oprávnění aplikace

Abyste mohli používat naši aplikaci je požadován přístup k následujícím systémovým oprávněním zařízení:

 • Přístup k síti a síťové připojení
  Přístup k síti je vyžadován, protože naše aplikace může být používána pouze v režimu online.

 • Fotoaparát
  Abyste mohli používat funkci vyhledávání obrazů je vyžadován přístup k fotoaparátu mobilního zařízení.

 • Fotogalerie
  Můžete získat také přístup k fotogalerii, pokud chcete použít obrazový soubor, který je již uložen v aplikaci.

 • Paměť zařízení
  Některé informace (jako jsou prvky označené záložkami) jsou uchovávány v lokální paměti zařízení.


Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


5.2. Push oznámení

Během používání naší aplikace se můžeme s Vámi kontaktovat pomocí push oznámení, krátkých zpráv, které obsahují informace o marketingových kódech, trendech, výprodejích, prodejních akcích, službách a individualizovaných nabídkách.
Za účelem dalšího rozvoje naší nabídky a pro statistické účely registrujeme, kdy a jak často se push zpráva otevírá. Tyto informace shromažďujeme anonymně.
Kdykoliv můžete zrušit zasílání push oznámení, a to změnou nastavení aplikace (Android) nebo nastavení v mobilu (iOS).


5.3. Hlasové vyhledávání

Pokud používáte v naší aplikaci hlasový vyhledávač, Vaše zvukové nahrávky budou zaslány našim partnerům za účelem zpracování vyhledávacích dotazů. Naši partneři provedou rozbor hlasových souborů z hlediska vlastností výrobku a převedou je na použitelný vyhledávací dotaz. Audio soubory jsou po provedeném rozboru okamžitě odstraněny. Původní hlasový soubor není ukládán. Vyvození závěru na téma Vaší osoby není možné.
Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


6. Marketing na sociálních sítích a sociální moduly

Využíváme také různé kanály sociálních sítí, abychom i touto cestou propagovali naši společnost.


6.1. Marketing na sociálních sítích

Za tímto účelem provozujeme vlastní firemní stránky na Facebooku, Pinterestu, Instagramu a na kanálu Youtube.

Marketing vlastních produktů a služeb je třeba považovat za cíl vyplývající z oprávněných zájmů uskutečňovaných správcem v chápání GDPR. Opatření ohledně ochrany osobních údajů musí být zajišťována příslušným poskytovatelem služeb.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich dalšího zpracování a využití daným poskytovatelem, stejně jako práva uživatele v této oblasti a možnosti nastavení ochrany soukromí, lze najít v příslušných informacích na téma ochrany údajů poskytovatele, na něž přikládáme níže odkazy.


Facebook


Twitter


Youtube und Google+


Pinterest


Instagram


Máte rovněž možnost přímého kontaktu s námi skrz komentáře a chat na naší firemní stránce na sociálních sítích, a také možnost doporučit naše produkty svým známým.


Včasným odhlášením ze stran sociálních sítí a odstraněním nastavených souborů cookies lze zabránit situaci, v níž sociální sítě přiřadí informace o Vaší návštěvě na naší stránce k Vašemu uživatelskému účtu v dané sociální síti.


Právním základem tohoto zpracování je, pokud není níže uvedeno jinak, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Pokud nebude v další části uvedeno jinak, nemáme právo využívat Vaše údaje a informace nad tato ustanovení.


6.2. Sociální moduly

Naše internetové stránky využívají tzv. sociální moduly (moduly) různých sociálních sítí, abychom Vám umožnili používat náš internetový obchod individuálně. Nabízíme Vám také možnost sdílet naše produkty a obsahy na sociálních sítích jako Facebook, Pinterest nebo Instagram.


6.2.1. Facebook Share

Na této internetové stránce jsou integrovány moduly sociální sítě Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Modul odkazující na Facebook lze poznat podle písmene „f“ na naší stránce.
Pokud kliknete na tlačítko Facebook a jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete sloučit obsah našich stránek na svém profilu na Facebooku. Díky tomu může Facebook spojit návštěvu našich stránek s Vaším uživatelským účtem. Rádi bychom poznamenali, že nemáme informace o obsahu poskytovaných údajů ani jejich využití sítí Facebook. Více informací lze najít zde, v politice soukromí Facebooku.


6.2.2. Pinterest „Pin-it“

Na této internetové stránce jsou integrovány moduly sociální sítě Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (Pinterest). Modul Pinterestu lze poznat podle tlačítka „Pin it“ na naší stránce.

Pokud kliknete na tlačítko Pinterest („Pin it“) a jste přihlášení ke svému účtu na Pinterestu, můžete sloučit obsah našich stránek se svým profilem Pinterest. Díky tomu může Pinterest spojit návštěvu našich stránek s Vaším uživatelským účtem. Rádi bychom poznamenali, že nemáme informace o obsahu poskytovaných údajů ani jejich využití sítí Pinterest. Více informací lze najít zde, v politice soukromí Pinterestu.


7. Ochrana Vašich údajů na zákaznickém účtu / MyAccount

 

Krátké shrnutí

Na tomto webu máte možnost si založit zákaznický účet / MyAccount. Na tomto účtu jsou ukládány osobní údaje (v rozsahu jméno, adresa, informace k objednávce). Za účelem přihlášení k zákaznickému účtu je třeba uvést emailovou adresu použitou při registraci a přidělené heslo. Naše principy ohledně hesel vyžadují, abyste používali bezpečná hesla, která se musí mj. skládat z 8 číslic a nesmí obsahovat Vaše jméno. Přijali jsme náročná technická a organizační opatření za účelem ochrany Vašich údajů, které u nás uchováváme. Účinná ochrana Vašich údajů je však možná pouze tehdy, když budete přechovávat Vaše přístupové údaje na bezpečném místě a chránit je před neoprávněným přístupem třetích osob. Často se stává, že uživatelé používají stejné heslo pro různé služby. Je třeba se tomu za každou cenu vyhýbat. Navíc existuje problém, že se cizí osoby pokoušejí nelegálně získat Vaše přístupové a další údaje (např. údaje kreditních karet) pomocí tzv. phishingových emailových zpráv. Prosíme proto o velmi důkladné prověření autenticity žádostí o uvedení Vašich osobních údajů, zejména pokud jsou zaslány elektronickou poštou. Neustále prověřujeme, jestli nedochází k neoprávněným přístupům na zákaznické účty. Pokud máme podezření, že došlo k neoprávněnému přístupu, zablokujeme zákaznický účet. Můžeme Vás také informovat o významných změnách na Vašem zákaznickém účtu (např. změna adresních údajů nebo emailové adresy), abyste si mohli ověřit, zda byla změna provedena oprávněně nebo neoprávněnou třetí osobou.


7.1. Všeobecné informace o zákaznickém účtu / MyAccount

Abychom Vám zajistili co možná největší pohodlí, nabízíme Vám trvalé uchovávání osobních údajů na zákaznickém/uživatelském účtu, chráněném heslem.

Založení zákaznického účtu je v podstatě dobrovolné. Pouze v případě, že chcete zadat objednávku prostřednictvím této webové stránky, je vytvoření zákaznického účtu povinné pro realizaci smlouvy. Pokud si založíte zákaznický účet, bude zpracování Vašich osobních údajů získaných zde za účelem vedení Vašeho zákaznického účtu probíhat podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Po vytvoření zákaznického účtu není vyžadováno uvádění nových údajů. Navíc údaje uložené na Vašem zákaznickém účtu můžete kdykoliv prohlížet a upravovat.

Kdykoliv máte také možnost svůj zákaznický účet zrušit. Je třeba si ale uvědomit, že to neznamená, že všechny údaje viditelné na Vašem zákaznickém účtu budou odstraněny ihned po tom, co si u nás zadáte svoji objednávku. Musíme například uschovávat údaje, které se týkají zadaných objednávek, pokud byly na Vámi zakoupené zboží poskytnuty záruky, které dosud nevypršely. Vaše údaje budou automaticky odstraněny po uplynutí povinné doby pro uschování údajů, vyplývající z občanského a daňového práva. Právním základem pro toto další zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.


7.2.  Ochrana zákaznického účtu

Pro založení zákaznického účtu je třeba zadat Vámi zvolené heslo. Toto heslo budete spolu s Vaší emailovou adresou používat k přístupu na Váš zákaznický účet. Naše zásady ohledně hesel vyžadují, abyste používali bezpečné heslo, které se musí mj. skládat z 8 číslic a nesmí obsahovat Vaše jméno. Přijali jsme náročná technická a organizační opatření za účelem ochrany Vašich údajů, které u nás uchováváme. Účinná ochrana Vašich údajů je však možná pouze tehdy, když budete přechovávat Vaše přístupové údaje na bezpečném místě a chránit je před neoprávněným přístupem třetích osob. Často se stává, že uživatelé používají stejné heslo pro různé služby. Je třeba se tomu za každou cenu vyhýbat. Navíc existuje problém, že se cizí osoby pokoušejí nelegálně získat Vaše přístupové a další údaje (např. údaje kreditních karet) pomocí tzv. phishingových emailových zpráv. Prosíme proto o velmi důkladné prověření autenticity žádostí o uvedení Vašich osobních údajů, zejména pokud jsou zaslány elektronickou poštou. Neustále prověřujeme, jestli nedochází k neoprávněným přístupům na zákaznické účty. Pokud máme podezření, že došlo k neoprávněnému přístupu, zablokujeme zákaznický účet. Můžeme Vás také informovat o významných změnách na Vašem zákaznickém účtu (např. změna adresních údajů nebo emailové adresy), abyste si mohli ověřit, zda byla změna provedena oprávněně nebo neoprávněnou třetí osobou. Je třeba také pamatovat, že budete automaticky rozpoznáni i po opuštění naší stránky, leda že se aktivně odhlásíte. Přesto je z bezpečnostních důvodů přístup k Vašim osobním údajům uloženým na zákaznickém účtu možný pouze po opětovném uvedení u nás uloženého hesla.

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů upozorňujeme na následující otázky:

 

 • Principiálně byste měli chránit Váš zákaznický účet, a také svůj počítač, laptop nebo mobilní zařízení pomocí bezpečných hesel a PIN kódů, které znáte pouze Vy. Pamatujte prosím také na to, abyste se po každém online nákupu na těchto stránkách odhlásili.

 • Ujistěte se prosím, že používáte svá hesla pouze k jednomu účtu! Nikdy se nemá používat stejné heslo pro různé poskytovatele služeb nebo portály. Ověřte si prosím, zda heslo, které jste zvolili pro tuto stránku, nepoužíváte i na jiných webech. V takovém případě doporučujeme okamžitou změnu všech hesel.

 • Není správné ukládat hesla na snadno přístupném místě. Ujistěte se prosím, že přístup k heslům máte pouze Vy.


Jak vytvořit silné, bezpečné heslo?
Hesla by měla být volena tak, aby je nebylo možné snadno uhodnout. Neměla by např. obsahovat žádná běžná slova z každodenního života, vlastní jméno nebo jména příbuzných. Aby bylo heslo ještě bezpečnější, doporučuje se použít kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků.

Jsou nějaké další věci, o nichž byste měli vědět?
Pokud někdy používáte veřejně přístupný počítač, měli byste se vždy ujistit, že po ukončení návštěvy na bonprix.cz jste se odhlásili.


7.3. Varování před falešnými e-maily (spoofingen), spamy a phishingem

Bohužel také my jste zneužíváni jako údajný odesílatel při tomto podvodu. Konkrétně to znamená, že spotřebitelé dostávají falešné emailové zprávy podepsané naším jménem. Tyto e-maily jsou dokonce často vzorované na grafické úpravě značky a může být těžké je odlišit od opravdových e-mailů od nás.


Podvodníci chtějí zneužít vztah důvěry mezi námi a našimi zákazníky a ukrást tímto způsobem důvěrné údaje (např. přihlašovací jméno, údaje zákazníků, informace o platbách) nebo nainstalovat škodlivé programy (jako počítačové viry nebo trojské koně) na Váš počítač nebo smartfon.


Vytváření těchto e-mailů a jejich rozesílání není naším dílem, ani když je náš název použit jako odesílatel. Proto nemáme bohužel na rozesílání těchto nelegálních e-mailu žádný vliv. Níže prezentujeme některé typické znaky, pomocí nichž můžete rozlišit e-maily, které pocházejí od nás:


 • Nikdy nežádáme o uvedení osobních údajů prostřednictvím elektronické pošty ani nežádáme o potvrzení osobních údajů prostřednictvím odkazu v emailové zprávě.

 • Budete od nás dostávat potvrzení objednávek a faktury pouze na objednávky, které byly skutečně zadány.

 • E-maily s přílohami ve formě souborů zasíláme pouze na výslovnou žádost uživatele (např. návody k použití).

 • E-maily od nás by neměly obsahovat žádné pravopisné nebo gramatické chyby protože jsou vždy před odesláním kontrolovány.

Jak si správně poradit se spamem, phishingem a spoofingem:

 • Doporučujeme podezřelé emailové zprávy okamžitě odstranit.

 • Nikdy neklikejte na odkazy a neotevírejte přílohy podezřelých emailových zpráv a neuvádějte žádné osobní údaje.

 • Pokud jste přesto náhodou klikli na odkazy v e-mailu, je třeba neprodleně změnit své heslo do bonprix v záložce Můj účet. Doporučujeme také provést antivirový test počítače.

 • Pokud se v emailové zprávě nacházejí jakékoliv netypické nebo podezřelé informace týkající se objednávek nebo údajů zákazníka, přihlaste se prosím na Můj účet. Najdete tam všechny objednávky, které byly zadány, a můžete prověřit statut objednávek a čísla faktur. Za tímto účelem je třeba zadat ručně adresu bonprix.cz v adresové liště Vašeho prohlížeče. 

Díky Naše rada pro Vás: V případě jakýchkoliv pochybností použijte prosím naši bezplatnou službu zpětného volání nebo nám zašlete e-mail na adresu: posta@bonprix.cz


8. Kontakt s námi

V rubrice Kontakt, podobně jako na vybraných místech v obchodě, Vám nabízíme různé způsoby kontaktu s námi. Kromě možnosti kontaktu po telefonu, dopisem nebo mailem Vám nabízíme také kontaktní formulář a chat pro zákazníky. Všechny osobní údaje, které jste dobrovolně uvedli v rámci kontaktního dotazování, budou využity výhradně za účelem vyřízení Vašeho dotazu. Povinné informace, které potřebujeme minimálně k přiřazení Vašeho dotazu na nás a jeho zpracování pro Vás, jsou označeny symbolem (*). Abychom chránili Vaše údaje, předáváme je výhradně v šifrované podobě https.
Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. b), čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


9. Hodnocení zákazníků / komentáře / ostatní vyjádření

Když uživatelé připojují na těchto stránkách svoje komentáře / recenze výrobků nebo jiná vyjádření, jejich IP adresy jsou uchovávány po dobu 7 nebo 14 dnů na základě našich oprávněných zájmů uvedených v čl. 6(1)(f) GDPR. Děje se tak pro naše bezpečí pro případ, že se v komentářích a příspěvcích objeví nelegální obsah (nadávky, nedovolená politická propaganda apod.). Pokud připojíte svůj komentář, doporučení nebo hodnocení výrobků, značek a stylů, zpracováváme ty osobní údaje, které dobrovolně poskytnete v souvislosti s komentářem nebo hodnocením.
Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Navíc jsou naše podmínky pro zadávání nabídek platné také pro nastavení vlastních obsahů na této stránce.


10. Platby


10.1. Všeobecné

Zpracováváme Vaše osobní údaje týkající se plateb za účelem realizace plateb, např. když provádíte nákupy nebo používáte produkt a/nebo služby prostřednictvím těchto internetových stránek. V závislosti na způsobu platby předáváme Vaše údaje týkající se platby třetím osobám (např. v případě platby kreditní kartou Vašemu dodavateli kreditní karty).

Právním základem zpracování údajů naší společností je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


10.2. Computop

Pokud se rozhodnete pro platbu pomocí platebního příkazu nebo kreditní karty, potom technické zpracování platby provádí Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg. Computop je PSP s certifikátem PCI DSS a předním dodavatelem služeb pro bezpečné platební transakce. Computop je shodný s bezpečnostní normou PCI. Příslušné informace na téma kreditní karty jsou zpracovány a uchovávány výhradně společností Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.


10.3. PayU

V případě platby za použití systému PayU budou Vaše údaje k platbě předány PayU S.A. se sídlem v Poznani, 60-166 Poznaň, ul. Grunwaldzká 186, Polsko (dále jen PayU) v rámci realizace platby. Firma PayU si vyhrazuje právo předat údaje externím třetím osobám včetně finančních institucí, které schvalují a zpracovávají platby, za účelem schválení, autorizace a vyúčtování. Další informace na téma ochrany údajů lze najít v politice soukromí společnosti PayU.


11. Zpracování údajů k aplikačním účelům

Pokud se zajímáte o bonprix jako o potenciálního zaměstnavatele, máte možnost seznámit se pracovními nabídkami a možnostmi ucházet se u nás o zaměstnání na našich internetových stránkách v oddíle Kariéra. Zde Vám nabízíme rovněž možnost podat přímo online přihlášku pomocí našeho přihlašovacího formuláře. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s Vaší žádostí, budou použity výhradně za účelem realizace procesu přihlášení po dobu ne delší než 3 měsíce od data jejich předání, a s Vaším souhlasem budou uschovány za účelem obsazení budoucích volných míst po dobu maximálně 12 měsíců od obdržení Vaší přihlášky.

Právní základem zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


12. Odběratelé mimo EU

S výjimkou operací zpracování, v jejichž případě v této politice soukromí informujeme o možnosti předání údajů odběratelům mimo země EU, nepředáváme Vaše osobní údaje odběratelům, kteří se nacházejí mimo Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Předávání údajů probíhá na základě tzv. standardních smluvních doložek Evropské komise.


13. Doba uchovávání

Doba uchovávání údajů shromážděných k Vaší osobě závisí na účelu, za jakým je zpracováváme. Uchovávání probíhá tak dlouho, jak je to nutné pro dosažení vytčeného cíle. Pokud jsme povinni uchovávat některé kategorie údajů po stanovenou dobu s ohledem na naše právní závazky (např. povinnosti vyplývající z daňového práva), další uchovávání údajů po tom, kdy jejich uchovávání už není nutné k dosažení daného cíle, bude realizováno výhradně za účelem splnění právního závazku. V takovém případě bude přístup k údajům blokován.

Vzorové názvosloví doby uchovávání

 • Údaje na zákaznickém účtu: Neomezené uchovávání hlavních údajů v případě aktivity zákazníka. Zákaznický účet bude zrušen po 6 letech neaktivity.

 • Využití údajů k marketingovým účelům (bez sledování): 6 let.

 • Souhlasy: Trvalé uchovávání, pokud jsou souhlasy využívány průběžně (např. průběžné zasílání newsletterů elektronickou poštou).

 • Informace o využívání údajů pro reklamní účely třetích osob za účelem předání informace: 2 roky.

 • Údaje týkající se monitorování: 2 roky.

 • Záznamy hovorů: 6 měsíců.

 • Údaje za účelem realizace (reklamy) výhrad: neomezená paměť.


14. Vaše práva jako osoby, jíž se údaje týkají

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností Vám příslušejí práva subjektu údajů. Máte například právo požadovat informace o údajích, které k Vaší osobě uchováváme. Máte rovněž právo odvolat souhlas, který jste nám udělili, a právo na vznesení námitky proti individuálnímu zpracování údajů. Máte také právo na opravu nepřesných údajů a právo požadovat, abychom Vám zasílali určité údaje ve standardním elektronickém formátu. Máte rovněž právo na odstranění údajů, které k Vaší osobě uchováváme. Je třeba si uvědomit, že ze zákonných důvodů můžeme mít povinnost nadále uchovávat údaje, přestože chcete uplatnit právo na jejich odstranění. Navíc máme v některých situacích zájem na dalším uchovávání Vašich údajů, který převažuje nad Vaším zájmem na jejich odstranění (např. pokud máme nadále vůči Vám nesplněné pohledávky).


15. Podrobné informace o právech uživatele

Kromě práva na zrušení uděleného souhlasu Vám přísluší po splnění příslušných právních požadavků následující práva:

 • právo na informaci o Vašich osobních údajích, uchovávaných naší společností (čl. 15 GDPR), zejména můžete požádat o informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích odběratelů, jimž byly nebo budou Vaše údaje poskytnuty, plánované době uchovávání, původu Vašich údajů, jestli nebyly získány bezprostředně od Vás;

 • právo požadovat opravy nesprávných údajů nebo doplnění správných údajů (čl. 16 GDPR);

 • právo na odstranění námi uchovávaných údajů (čl. 17 GDPR), pokud nemusíme dodržovat zákonné nebo smluvní lhůty uchovávání údajů nebo jiné právní závazky nebo právo na další uchovávání (např. pokud máme vůči Vám ještě nesplněné pohledávky);

 • právo na omezení zpracování Vašich údajů (čl. 18 GDPR), pokud je Vámi zpochybňována správnost údajů, zpracování je v rozporu se zákonem, ale nesouhlasíte s jejich odstraněním; správce již údaje nepotřebuje, ale potřebujete je Vy k uplatňování, výkonu nebo obrany právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;

 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), tj. právo na převedení vybraných údajů, které uchováváme k Vaší osobě, do společného, strojově čitelného formátu nebo na žádost o jejich přenesení k jinému správci údajů;

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete kontaktovat s dozorovým orgánem příslušným pro Vaše místo bydliště nebo pracoviště anebo s ústředím naší společnosti.

Výše zmíněná práva, které Vám přísluší vůči naší společnosti, můžete uplatňovat prostřednictvím našeho oddělení služeb pro zákazníky poštou na adrese bonprix, Spółka z o.o., (93-232) Łódź ul. Lodowa 101 (Polsko) nebo elektronickou poštou na adrese posta@bonprix.cz. Právo na přenositelnost údajů můžete zrealizovat na svém zákaznickém účtu.

Statut: 07.05.2021