Ochrana dat

Všeobecně

Ochrana osobních údajů je věcí důvěry a Vaše důvěra a ochrana Vaší osobní sféry je naším důležitým úkolem. Proto

bonprix sp. z o.o.
Lodowa 101
93-232 Łódź
Polsko
(zodpovědný orgán)

vždy respektuje při zpracování osobních údajů zákonná ustanovení a chtělo by Vás informovat o tom, jak tyto údaje shromažďuje a využívá na své webové stránce bonprix.cz a v mobilní aplikaci bonprix:

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o věcných nebo osobních poměrech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Mezi tyto údaje patří jméno, telefonní číslo, adresa a další údaje, které v rámci objednávky a zřízení zákaznického účtu bonprix poskytne zákazník. Statistická data, která shromažďujeme například během návštěvy naší internetové stránky a nejsou bezprostředně spojena s konkrétní osobou, zde nespadají.

Mobilní aplikace bonprix

Při použití naší mobilní aplikace dojde k vytvoření spojení s aktuálním e-shopem bonprix. Mobilní aplikace obsahy stránek optimalizuje pro zobrazní na Vašem zařízení a umožňuje také využívání dalších přidaných funkcí.

Log soubory
Jak využívá bonprix data získaná v rámci Vaší objednávky?
Které údaje používá bonprix k účelům přímého marketingu?
Které údaje jsou bonprix sbírány při návštěvě e-shopu?
Social Media Marketing a sociální pluginy
Hodnocení produktu
Soutěže na bonprix
Výzkum trhu a veřejného mínění
Zprostředkování osobních údajů do zahraničí
Doba uložení
Práva zákazníka jako osoby dotčené

Navázání kontaktu s bonprix

V rubrice „Kontakt“ Vám nabízíme několik možností, jak se s námi můžete spojit. Vedle telefonu, dopisu či e-mailu zde máte k dispozici i kontaktní formulář. Všechny osobní údaje, které nám v rámci této korespondence poskytnete, používáme výhradně k tomu, abychom zpracovali Váš požadavek. Povinné informace, které potřebujeme k tomu, abychom Vaši žádost mohli zpracovat a vyřídit, jsou označené symbolem (*). K ochraně Vašich osobních údajů používá tato stránka zašifrovaný protokol https.
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu čl. 6 (1) f GDPR.

Zodpovědný orgán

bonprix sp. z o.o.
Lodowa 101
93-232 Łódź
Polsko

E-Mail: posta@bonprix.cz
Jednatel: Tomasz Mróz, Stefan Waschau, Kai Heck

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je Vám k dispozici a rád Vám zodpoví jakékoli otázky týkající se tématu ochrany osobních údajů:

Data Protection Officer
bonprix sp. z o.o.
Lodowa 101
232 Łódź
Polsko