Právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od smlouvy)

Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 100 dnů od data obdržení zásilky. Pro dodržení 100 denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí podat prohlášení před jejím uplynutím na adresu bonprix, P.O.BOX 12, 702 12 Ostrava. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Jestliže od smlouvy odstoupíte, zašlete nám nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které jste od nás obdrželi a my Vám nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátíme všechny obdržené peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání. bonprix může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácenou věc nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věci, podle toho, ke které události dojde dřív.

Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady na adresu pro vracení zboží v České republice: BONPRIX Sp. z o.o., DĚLNICKÁ 390, 532 36 PARDUBICE 2 (ne na dobírku). Nejedná se o sídlo, ani provozovnu naší společnosti. Zboží zde nelze vracet osobně. Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Pro urychlení průběhu vrácení může zákazník použít hotový doklad pro vrácení připojený k faktuře nebo vyplnit náhradní doklad, který je ke stažení na internetových stránkách bonprix.. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může bonprix uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.
Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Částka za vrácené zboží bude poukázána poštovní poukázkou, bankovním převodem nebo v případě, že si zákazník tuto formu úhrady pohledávky za vrácené zboží zvolí, formou poukázky k využití na další nákupy. Není možná výměna vráceného zboží za jiné.

V případě, že bonprix nerealizuje dodávku veškerého objednaného zboží v termínu do 30 dnů, má zákazník právo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem.

Dá se zakoupené zboží vrátit a na jakou adresu?

Za jak dlouho a jakým způsobem obdržím peníze za vrácené zboží?

Dá se zboží vyměnit bez peněžního vypořádání?

Jak jsou vyúčtovávány poukázky a slevy speciálně poskytnuté k objednávce v případě vrácení zboží?