Společnost

Jak vzniklo Vaše angažmá v oblasti prevence rakoviny prsu?

Šance na vyléčení rakoviny prsu jsou větší, když se ji podaří objevit včas – povědomí o ní tak může zachránit život.

Každoročně přibyde 70 000 nových případů rakoviny prsu, která je tak v Německu nejčastější formou rakoviny u žen. Proto jsme společně s organizací Brustkrebs Deutschland e. V. iniciovali tuto akci, abychom zvýšili zájem o individuální prevenci rakoviny prsu. Kolekcí „Pink Collection“ by bonprix chtělo zvýšit citlivost a povědomí ohledně důležitosti tohoto tématu. Proto jsou v podprsenkách našité cedulky, které mají schválně vadit – obsahují návod k samovyšetření prsu. Hlavní myšlenka: „Rakovina prsa by Vás měla škrábat!“

Zapojujete se v Německu do dalších projektů?

Ano, například spolupracujeme s dětským hospicem Kinder-Hospiz Sternenbrücke v Hamburku. I na tomto domě, jeho obyvatelích a zaměstnancích nám záleží. Od roku 2003 hospic pomáhá těžce nemocným dětem a mladistvým, aby důstojně prožili zbytek svého života. Kromě toho Sternenbrücke podporuje i matky, otce, sourozence, prarodiče a přátele. Pomáháme jim.

A jaké je Vaše společenské angažmá v zahraničí?

Od roku 2001 se zaměstnanci bonprix angažují ve škole pro neslyšící v jižní Indii. Tady má momentálně více než 350 dětí z velmi chudých poměrů, mezi nimiž je i mnoho sirotků, svůj domov i svou výuku. Ve škole Tirupur School for the deaf se tak učí znakovou řeč, čtení, psaní a vše ostatní, co v jiných školách.

Děti a tuto mimořádnou školu chceme podporovat i nadále s pomocí dárců a partnerů.

Uta Poser (předsedkyně bonhelp), generální ředitel Rien Jansen a bývalý předsteda představenstva a nynější předseda Multichannel Otto Group, Dr. Marcus Ackermann, na návštěvě školy pro hluché Tirupur